Předpis 230/2016 Sb.

Citace230/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka90 (22. 7. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
590 Novela z. o podpoře sportu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 230/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
115/2001novelizujeZákon o podpoře sportu 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)