Předpis 23/2017 Sb.

Citace23/2017 Sb.
NázevZákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Částka8 (6. 2. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
412 Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 23/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv4
207/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.1
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony2
251/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
Vztahováno k
75/2018na základěSdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 
117/2019na základěSdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 
183/2020na základěSdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 
167/2021na základěSdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 


ISP (příhlásit)