Předpis 102/2013 Sb.

Citace102/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka46 (25. 4. 2013)
Účinnostod 1. 5. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
823 Novela z. o silniční dopravě
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 102/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)