Předpis 1/2012 Sb.

Citace1/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka1 (5. 1. 2012)
Účinnostod 5. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
444 Novela z. o zaměstnanosti
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
Derogace pasivní
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek1


ISP (příhlásit)