Předpis 469/2011 Sb.

Citace469/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Částka161 (30. 12. 2011)
Účinnostod 1. 2. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
429 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 469/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 


ISP (příhlásit)