Předpis 158/2009 Sb.

Citace158/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
Částka46 (4. 6. 2009)
Účinnostod 4. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
566 Novela energetického zákona
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 158/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
670/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
Derogace pasivní
205/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony1


ISP (příhlásit)