Předpis 344/2007 Sb.

Citace344/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka108 (21. 12. 2007)
Účinnostod 1. 3. 2008, zrušeno dnem 1. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
186 Novela obchodního zákoníku
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 344/2007 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
250/2016rušíZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)