Předpis 629/2004 Sb.

Citace629/2004 Sb.
NázevZákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Částka213 (14. 12. 2004)
Účinnostod 14. 12. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
690 V.n.z o práv. pomoci v přeshraničních sporech v Evrops. unii
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 213 pod číslem 629/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
165/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
Vztahováno k
279/2006na základěVyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 


ISP (příhlásit)