Předpis 128/2003 Sb.

Citace128/2003 Sb.
NázevZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Částka48 (5. 5. 2003)
Účinnostod 4. 6. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
61 V. n. z. o Státním zemědělském intervenčním fondu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 128/2003 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
Vztahováno k
238/2009na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů 
332/2012na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)