Předpis 484/2004 Sb.

Citace484/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Částka166 (7. 9. 2004)
Účinnostod 7. 9. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
416 Novela z. o ochraně hosp. soutěže
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 484/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
526/1990novelizujeZákon o cenách 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)