Předpis 254/2004 Sb.

Citace254/2004 Sb.
NázevZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Částka83 (30. 4. 2004)
Účinnostod 1. 7. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
264 V. n. z. o omezení plateb v hotovosti
Navržené změny11 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 254/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
Derogace pasivní
303/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony3
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření4
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky5
407/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
261/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu7
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona8
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích9


ISP (příhlásit)