Předpis 233/2006 Sb.

Citace233/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka76 (31. 5. 2006)
Účinnostod 31. 5. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1104 Novela občanského soudního řádu
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 233/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
Derogace pasivní
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém1


ISP (příhlásit)