Předpis 170/2001 Sb.

Citace170/2001 Sb.
NázevZákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Částka65 (22. 5. 2001)
Účinnostod 22. 5. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
674 Vl. návrh zák. o stát. dluhopis. prog. na závazky ČR a SRN

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 170/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
407/2000novelizujeZákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 


ISP (příhlásit)