Předpis 409/2000 Sb.

Citace409/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka115 (29. 11. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
619 Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči - EU
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 409/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
147/1996novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)