Předpis 242/1997 Sb.

Citace242/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Částka82 (30. 9. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
224 Návrh novely zákona o stát. soc. podpoře a z. o správě daní
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 242/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
75/1997novelizujeZákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie 
132/1997novelizujeZákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
Vztahováno k
223/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 2. září 1998 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. 


ISP (příhlásit)