Hlasování / 8. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
861  Pořad schůze6. 5. 2014 14:33Přijato
862  Pořad schůze6. 5. 2014 14:34Přijato
863  Pořad schůze6. 5. 2014 14:35Přijato
864  Pořad schůze6. 5. 2014 14:36Přijato
86594 Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v ČR6. 5. 2014 15:52Zamítnuto
86694 Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v ČR6. 5. 2014 15:53Přijato
86794 Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v ČR6. 5. 2014 15:54Zamítnuto
868  Procedurální hlasování6. 5. 2014 15:56Přijato
86920 Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění (sněmovní tisk 174)6. 5. 2014 17:46Přijato
87020 Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění (sněmovní tisk 174)6. 5. 2014 17:48Přijato
87190 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci (sněmovní tisk 101)6. 5. 2014 18:19Přijato
87248 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (sněmovní tisk 161)6. 5. 2014 18:25Přijato
87348 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (sněmovní tisk 161)6. 5. 2014 18:34Zamítnuto
87448 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (sněmovní tisk 161)6. 5. 2014 18:36Přijato
87548 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (sněmovní tisk 161)6. 5. 2014 18:37Přijato
87647 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (sněmovní tisk 160)6. 5. 2014 18:42Přijato
87747 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (sněmovní tisk 160)6. 5. 2014 18:44Přijato
87849 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (sněmovní tisk 165)6. 5. 2014 19:07Přijato
87949 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (sněmovní tisk 165)6. 5. 2014 19:08Přijato
88049 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (sněmovní tisk 165)6. 5. 2014 19:09Přijato

<<12345678>>ISP (login)