Hlasování / 8. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
82122 Novela z. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 176)29. 4. 2014 15:07Přijato
82222 Novela z. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 176)29. 4. 2014 15:08Přijato
82383 Návrh časového harmonogramu projednávání st. závěrečného účtu29. 4. 2014 15:23Přijato
82472 Návrh na odvolání člena DR SZIF29. 4. 2014 15:26Přijato
825Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci (sněmovní tisk 23)29. 4. 2014 15:59Přijato
826  Procedurální hlasování29. 4. 2014 17:00Zamítnuto
827  Pořad schůze30. 4. 2014 9:07Přijato
828  Pořad schůze30. 4. 2014 9:08Přijato
829  Pořad schůze30. 4. 2014 9:09Přijato
83041 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav. (sněmovní tisk 137)30. 4. 2014 9:12Přijato
83141 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav. (sněmovní tisk 137)30. 4. 2014 9:19Přijato
83246 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě (sněmovní tisk 142)30. 4. 2014 9:20Přijato
83346 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě (sněmovní tisk 142)30. 4. 2014 9:24Přijato
83476 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012 (sněmovní tisk 129)30. 4. 2014 9:30Přijato
83577 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2013 (sněmovní tisk 159)30. 4. 2014 9:42Přijato
83650 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí (sněmovní tisk 168)30. 4. 2014 9:49Přijato
83711 Novela z. - živnostenský zákon (sněmovní tisk 85)30. 4. 2014 10:31Přijato
83813 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU (sněmovní tisk 177)30. 4. 2014 10:43Přijato
83913 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU (sněmovní tisk 177)30. 4. 2014 10:44Přijato
84014 Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu - EU (sněmovní tisk 179)30. 4. 2014 10:51Přijato

<<123456>>ISP (login)