Hlasování / 8. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
818126 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (sněmovní tisk 127)15. 5. 2014 10:43Zamítnuto (zmatečné)
8182  Procedurální hlasování15. 5. 2014 10:43Přijato
8183  Procedurální hlasování15. 5. 2014 10:44Přijato
818426 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (sněmovní tisk 127)15. 5. 2014 10:45Zamítnuto
818526 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (sněmovní tisk 127)15. 5. 2014 11:27Přijato
818626 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (sněmovní tisk 127)15. 5. 2014 11:28Zamítnuto
818729 Rozhodnutí Rady o trojstranné soc.schůzce pro růst a zaměst. (sněmovní tisk 162)15. 5. 2014 11:53Přijato (zmatečné)
818829 Rozhodnutí Rady o trojstranné soc.schůzce pro růst a zaměst. (sněmovní tisk 162)15. 5. 2014 11:54Přijato
818929 Rozhodnutí Rady o trojstranné soc.schůzce pro růst a zaměst. (sněmovní tisk 162)15. 5. 2014 11:55Přijato
819085 Zpráva o kontrole VFZ politických stran a hnutí15. 5. 2014 12:08Přijato
819186 Doplnění VFZ pol. stran a hnutí 2009-1215. 5. 2014 12:11Přijato
8192  Procedurální hlasování15. 5. 2014 12:14Přijato
8193  Procedurální hlasování15. 5. 2014 12:16Přijato
8194  Procedurální hlasování15. 5. 2014 12:17Přijato
819596 Tragické důlní neštěstí v Turecku15. 5. 2014 12:25Přijato
819697 Odsouzení rostoucích projevů útoků na politické představitele15. 5. 2014 12:35Přijato
819737 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) (sněmovní tisk 93)15. 5. 2014 12:44Přijato
819838 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 94)15. 5. 2014 12:49Přijato
819939 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 123)15. 5. 2014 12:54Přijato
820040 Sml. mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 136)15. 5. 2014 12:58Přijato

<<67891011>>ISP (login)