Hlasování poslance / 8. schůze
Mgr. Daniel Herman

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumHlasoval(a)Výsledek
82122 Novela z. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 176)29. 4. 2014 15:07 AnoPřijato
82222 Novela z. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 176)29. 4. 2014 15:08 AnoPřijato
82383 Návrh časového harmonogramu projednávání st. závěrečného účtu29. 4. 2014 15:23 AnoPřijato
82472 Návrh na odvolání člena DR SZIF29. 4. 2014 15:26 AnoPřijato
825Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci (sněmovní tisk 23)29. 4. 2014 15:59 AnoPřijato
826  Procedurální hlasování29. 4. 2014 17:00 Zdržel seZamítnuto
827  Pořad schůze30. 4. 2014 9:07 AnoPřijato
828  Pořad schůze30. 4. 2014 9:08 AnoPřijato
829  Pořad schůze30. 4. 2014 9:09 AnoPřijato
83041 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav. (sněmovní tisk 137)30. 4. 2014 9:12 AnoPřijato
83141 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav. (sněmovní tisk 137)30. 4. 2014 9:19 AnoPřijato
83246 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě (sněmovní tisk 142)30. 4. 2014 9:20 AnoPřijato
83346 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě (sněmovní tisk 142)30. 4. 2014 9:24 AnoPřijato
83476 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012 (sněmovní tisk 129)30. 4. 2014 9:30 AnoPřijato
83577 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2013 (sněmovní tisk 159)30. 4. 2014 9:42 AnoPřijato
83650 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí (sněmovní tisk 168)30. 4. 2014 9:49 AnoPřijato
83711 Novela z. - živnostenský zákon (sněmovní tisk 85)30. 4. 2014 10:31 AnoPřijato
83813 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU (sněmovní tisk 177)30. 4. 2014 10:43 AnoPřijato
83913 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU (sněmovní tisk 177)30. 4. 2014 10:44 AnoPřijato
84014 Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu - EU (sněmovní tisk 179)30. 4. 2014 10:51 AnoPřijato

<<123456>>ISP (login)