Hlasování / 60. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
6021Novela z. o lesích (lesní zákon) (sněmovní tisk 1064)5. 9. 2017 17:33Přijato
6022Novela z. o lesích (lesní zákon) (sněmovní tisk 1064)5. 9. 2017 17:35Zamítnuto
602312 Pařížská dohoda (sněmovní tisk 932)5. 9. 2017 18:38Zamítnuto
602412 Pařížská dohoda (sněmovní tisk 932)5. 9. 2017 18:39Zamítnuto
602512 Pařížská dohoda (sněmovní tisk 932)5. 9. 2017 18:40Přijato
602645 Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců6. 9. 2017 12:47Přijato
6027  Procedurální hlasování6. 9. 2017 14:44Přijato
602845 Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců6. 9. 2017 18:13Přijato
602945 Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců6. 9. 2017 18:14Přijato
603090 Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postižených letošním suchem6. 9. 2017 19:03Přijato
6031  Pořad schůze7. 9. 2017 11:02Přijato
603278 Zpráva o činnosti Kontrolní rady TA ČR za rok 2016 (sněmovní tisk 1099)7. 9. 2017 11:07Přijato
603378 Zpráva o činnosti Kontrolní rady TA ČR za rok 2016 (sněmovní tisk 1099)7. 9. 2017 11:08Přijato
6034Úmluva MOP o podpoře kolektivního vyjednávání (sněmovní tisk 804)7. 9. 2017 11:12Přijato
6035Prot. pozměňující sml.mezi ČR a Japonskem o soc.zabezpečení (sněmovní tisk 1068)7. 9. 2017 11:17Přijato
603610 Úmluva MOP o práci na moři (sněmovní tisk 1126)7. 9. 2017 11:23Přijato
603711 Změny příl. 2 a 3 dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků (sněmovní tisk 875)7. 9. 2017 11:27Přijato
603813 Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině (sněmovní tisk 967)7. 9. 2017 11:30Přijato
603914 Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (sněmovní tisk 1048)7. 9. 2017 11:36Přijato
604015 Doh. mezi vládou ČR a vl. Seychelské rep. o letecké dopravě (sněmovní tisk 882)7. 9. 2017 11:40Přijato

<<123456>>ISP (login)