Hlasování poslance / 60. schůze
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumHlasoval(a)Výsledek
6021Novela z. o lesích (lesní zákon) (sněmovní tisk 1064)5. 9. 2017 17:33 AnoPřijato
6022Novela z. o lesích (lesní zákon) (sněmovní tisk 1064)5. 9. 2017 17:35 AnoZamítnuto
602312 Pařížská dohoda (sněmovní tisk 932)5. 9. 2017 18:38 AnoZamítnuto
602412 Pařížská dohoda (sněmovní tisk 932)5. 9. 2017 18:39 AnoZamítnuto
602512 Pařížská dohoda (sněmovní tisk 932)5. 9. 2017 18:40 Zdržel sePřijato
602645 Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců6. 9. 2017 12:47 AnoPřijato
6027  Procedurální hlasování6. 9. 2017 14:44 AnoPřijato
602845 Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců6. 9. 2017 18:13 AnoPřijato
602945 Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců6. 9. 2017 18:14 AnoPřijato
603090 Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postižených letošním suchem6. 9. 2017 19:03 AnoPřijato
6031  Pořad schůze7. 9. 2017 11:02 AnoPřijato
603278 Zpráva o činnosti Kontrolní rady TA ČR za rok 2016 (sněmovní tisk 1099)7. 9. 2017 11:07 AnoPřijato
603378 Zpráva o činnosti Kontrolní rady TA ČR za rok 2016 (sněmovní tisk 1099)7. 9. 2017 11:08 AnoPřijato
6034Úmluva MOP o podpoře kolektivního vyjednávání (sněmovní tisk 804)7. 9. 2017 11:12 AnoPřijato
6035Prot. pozměňující sml.mezi ČR a Japonskem o soc.zabezpečení (sněmovní tisk 1068)7. 9. 2017 11:17 AnoPřijato
603610 Úmluva MOP o práci na moři (sněmovní tisk 1126)7. 9. 2017 11:23 AnoPřijato
603711 Změny příl. 2 a 3 dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků (sněmovní tisk 875)7. 9. 2017 11:27 AnoPřijato
603813 Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině (sněmovní tisk 967)7. 9. 2017 11:30 AnoPřijato
603914 Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (sněmovní tisk 1048)7. 9. 2017 11:36 AnoPřijato
604015 Doh. mezi vládou ČR a vl. Seychelské rep. o letecké dopravě (sněmovní tisk 882)7. 9. 2017 11:40 AnoPřijato

<<123456>>ISP (login)