Hlasování / 6. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
64114 Novela z. - chemický zákon - EU (sněmovní tisk 67)5. 2. 2014 15:49Přijato
64215 Novela z. - autorský zákon - EU (sněmovní tisk 70)5. 2. 2014 16:05Přijato
64337 Návrh rozh. Rady EU - zruš. rozh. Rady 2007/124/ES (Euratom) (sněmovní tisk 80)6. 2. 2014 9:10Přijato
64438 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin. (sněmovní tisk 63)6. 2. 2014 9:14Přijato
64538 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin. (sněmovní tisk 63)6. 2. 2014 9:15Přijato
64639 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti (sněmovní tisk 65)6. 2. 2014 9:19Přijato
64740 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml. (sněmovní tisk 68)6. 2. 2014 9:25Přijato
64841 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomoci (sněmovní tisk 69)6. 2. 2014 9:31Přijato
64942 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (sněmovní tisk 74)6. 2. 2014 9:38Přijato
65043 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitě (sněmovní tisk 75)6. 2. 2014 9:43Přijato
65144 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (sněmovní tisk 79)6. 2. 2014 9:48Přijato
65245 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) (sněmovní tisk 93)6. 2. 2014 9:53Přijato
65346 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 94)6. 2. 2014 9:59Přijato
65462 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2012 (sněmovní tisk 17)6. 2. 2014 10:13Přijato
65567 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 (sněmovní tisk 48)6. 2. 2014 11:31Přijato
65667 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 (sněmovní tisk 48)6. 2. 2014 11:32Přijato
65761 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013 (sněmovní tisk 16)6. 2. 2014 11:38Přijato
65861 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013 (sněmovní tisk 16)6. 2. 2014 11:44Přijato
65951 Návrh na odvolání členů SR VZP ČR6. 2. 2014 11:49Přijato
66052 Návrh na odvolání členů DR VZP ČR6. 2. 2014 11:51Přijato

<<1234567>>ISP (login)