Hlasování / 55. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
5521  Procedurální hlasování21. 2. 2017 15:02Přijato
5522Novela z. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 739)21. 2. 2017 15:29Zamítnuto
5523Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU (sněmovní tisk 754)21. 2. 2017 15:37Přijato
5524264 Návrh na zkr. z. lhůty pro proj. ST 990 a 984 ve výborech PS (sněmovní tisk 796)21. 2. 2017 15:40Přijato
5525  Pořad schůze22. 2. 2017 9:06Přijato
5526  Pořad schůze22. 2. 2017 9:06Přijato
5527215 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 715)22. 2. 2017 9:15Přijato
5528215 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 715)22. 2. 2017 9:15Přijato
5529215 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 715)22. 2. 2017 9:16Přijato
5530215 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 715)22. 2. 2017 9:17Přijato
5531216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:00Přijato
5532216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:01Přijato
5533216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:02Přijato
5534216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:03Přijato
5535216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:04Přijato
5536216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:05Přijato
5537216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:06Zamítnuto
5538216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:07Přijato
5539216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:07Přijato
5540216 Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 798)22. 2. 2017 10:08Přijato

<<123456>>ISP (login)