Hlasování / 54. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
5421Novela z. o střetu zájmů (sněmovní tisk 564)11. 1. 2017 11:39Přijato
5422203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:50Přijato
5423203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:51Přijato
5424203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:52Přijato
5425203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:53Přijato
5426203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:54Přijato
5427203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:55Přijato
5428203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:56Přijato
5429203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:57Přijato
5430203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:58Přijato
5431203 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 783)11. 1. 2017 11:59Přijato
5432204 Novela z. o nemocenském pojištění (sněmovní tisk 821)11. 1. 2017 12:14Přijato
5433205 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU (sněmovní tisk 868)11. 1. 2017 12:18Přijato
5434205 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU (sněmovní tisk 868)11. 1. 2017 12:18Přijato
5435205 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU (sněmovní tisk 868)11. 1. 2017 12:19Přijato
5436205 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU (sněmovní tisk 868)11. 1. 2017 12:21Přijato
5437248 Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury11. 1. 2017 13:18Přijato
5438249 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení11. 1. 2017 13:19Přijato
5439250 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny11. 1. 2017 13:22Přijato
5440251 Návrh na volbu čl. Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje11. 1. 2017 13:25Přijato

<<123456>>ISP (login)