Hlasování / 47. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
4721  Pořad schůze24. 5. 2016 15:27Zamítnuto
4722  Pořad schůze24. 5. 2016 15:28Přijato
4723200 Žádost PČR o vyslovení souhlasu PS k trest. stíh. posl. Š. Stupčuka24. 5. 2016 15:37Přijato
4724  Procedurální hlasování24. 5. 2016 16:44Přijato
4725Novela z. - školský zákon (sněmovní tisk 611)24. 5. 2016 17:33Přijato
4726Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob (sněmovní tisk 304)24. 5. 2016 17:35Přijato
4727Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob (sněmovní tisk 304)24. 5. 2016 18:17Zamítnuto
4728Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob (sněmovní tisk 304)24. 5. 2016 18:18Přijato
4729Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu (sněmovní tisk 543)24. 5. 2016 19:10Zamítnuto
4730Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu (sněmovní tisk 543)24. 5. 2016 19:11Přijato
4731Novela z. o Státním pozemkovém úřadu (sněmovní tisk 575)24. 5. 2016 19:26Zamítnuto
4732Novela z. o Státním pozemkovém úřadu (sněmovní tisk 575)24. 5. 2016 19:27Přijato
4733229 Návrh usnesení přednášení návrhů na změnu schváleného pořadu schůze Po24. 5. 2016 19:30Přijato
4734149 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU (sněmovní tisk 508)25. 5. 2016 9:18Zamítnuto
4735149 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU (sněmovní tisk 508)25. 5. 2016 9:29Zamítnuto
4736149 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU (sněmovní tisk 508)25. 5. 2016 9:30Zamítnuto
4737149 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU (sněmovní tisk 508)25. 5. 2016 9:30Zamítnuto
4738149 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU (sněmovní tisk 508)25. 5. 2016 9:31Zamítnuto
4739149 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU (sněmovní tisk 508)25. 5. 2016 9:32Přijato
4740149 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU (sněmovní tisk 508)25. 5. 2016 9:34Přijato

<<123456>>ISP (login)