Hlasování / 36. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
366166 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:17Zamítnuto
366266 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:17Zamítnuto (zmatečné)
366366 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:19Přijato
366467 Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak. (sněmovní tisk 638)26. 11. 2015 18:21Přijato
366567 Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak. (sněmovní tisk 638)26. 11. 2015 18:22Přijato
3666135 Doh. mezi ČR a Cookovými ostr. o vým. inf. v daň. záležit. (sněmovní tisk 434)26. 11. 2015 18:24Přijato
3667136 Sml. mezi ČR a Írán. islám. rep o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 484)26. 11. 2015 18:30Přijato
3668137 Sml. mezi ČR a Spolkovou rep. Německo o policejní spolupráci (sněmovní tisk 492)26. 11. 2015 18:37Přijato
3669137 Sml. mezi ČR a Spolkovou rep. Německo o policejní spolupráci (sněmovní tisk 492)26. 11. 2015 18:37Přijato
3670  Procedurální hlasování26. 11. 2015 18:50Přijato
3671138 Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci (sněmovní tisk 563)26. 11. 2015 18:58Přijato
3672139 Změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (sněmovní tisk 567)26. 11. 2015 19:00Přijato
3673139 Změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (sněmovní tisk 567)26. 11. 2015 19:03Přijato
3674140 Doh. mezi ČR a Niz. král. o výměně inf. v daň. záležitostech (sněmovní tisk 594)26. 11. 2015 19:08Přijato
3675141 Dohoda mezi ČR a vl. Mauricijské republiky o letecké dopravě (sněmovní tisk 641)26. 11. 2015 19:11Přijato
3676142 Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Mor. (sněmovní tisk 645)26. 11. 2015 19:15Přijato
3677127 Doh.mezi ČR a Monackým kníž.o výměně inf.v daň.záležitostech (sněmovní tisk 318)26. 11. 2015 19:21Přijato
3678128 Doh. mezi ČR a vládou Hongkongu o leteckých službách (sněmovní tisk 333)26. 11. 2015 19:26Přijato
3679129 Sml.mezi ČR a Franc.rep.o spolupr.v obl.průzkumu kosm.prost. (sněmovní tisk 387)26. 11. 2015 19:30Přijato
3680130 Sml. mezi ČR a Rakouskou rep. o policejní spolupráci (sněmovní tisk 396)26. 11. 2015 19:33Přijato

<<12345678>>ISP (login)