Hlasování / 36. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
3641  Pořad schůze26. 11. 2015 11:05Přijato
3642  Pořad schůze26. 11. 2015 11:06Přijato
3643Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 613)26. 11. 2015 11:48Přijato
3644209 Dotační program K2015 - Podpora mimoprod.fun.ryb.revírů 2015 (sněmovní tisk 648)26. 11. 2015 12:07Přijato
364513 Novela z. - energetický zákon (sněmovní tisk 538)26. 11. 2015 12:15Přijato
3646182 Rozh. vl. o průjezdu jednotky ozb. sil. USA přes území ČR (sněmovní tisk 427)26. 11. 2015 12:22Přijato
3647183 1. doplněk k účasti ozb. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR (sněmovní tisk 522)26. 11. 2015 12:26Přijato
3648184 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2014 (sněmovní tisk 523)26. 11. 2015 12:33Přijato
3649185 Informace o půs. spoj. modulu v operaci NATO v Turecku (sněmovní tisk 544)26. 11. 2015 12:39Přijato
3650186 Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil USA (sněmovní tisk 591)26. 11. 2015 12:44Přijato
3651187 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2015 (sněmovní tisk 604)26. 11. 2015 12:49Přijato
3652188 Inf. o účasti ozbrojených sil ČR na voj. cvič. mimo území ČR (sněmovní tisk 631)26. 11. 2015 12:53Přijato
3653189 2. doplněk k účasti ozb. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR (sněmovní tisk 632)26. 11. 2015 12:57Přijato
3654190 3. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR (sněmovní tisk 633)26. 11. 2015 13:00Přijato
3655  Procedurální hlasování26. 11. 2015 18:02Zamítnuto
365666 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:12Přijato
365766 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:14Přijato
365866 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:15Přijato
365966 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:15Zamítnuto
366066 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:16Zamítnuto

<<1234567>>ISP (login)