Hlasování poslance / 36. schůze
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumHlasoval(a)Výsledek
3641  Pořad schůze26. 11. 2015 11:05 AnoPřijato
3642  Pořad schůze26. 11. 2015 11:06 Zdržel sePřijato
3643Novela z. o státní službě (sněmovní tisk 613)26. 11. 2015 11:48 Zdržel sePřijato
3644209 Dotační program K2015 - Podpora mimoprod.fun.ryb.revírů 2015 (sněmovní tisk 648)26. 11. 2015 12:07 AnoPřijato
364513 Novela z. - energetický zákon (sněmovní tisk 538)26. 11. 2015 12:15 AnoPřijato
3646182 Rozh. vl. o průjezdu jednotky ozb. sil. USA přes území ČR (sněmovní tisk 427)26. 11. 2015 12:22 NePřijato
3647183 1. doplněk k účasti ozb. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR (sněmovní tisk 522)26. 11. 2015 12:26 Zdržel sePřijato
3648184 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2014 (sněmovní tisk 523)26. 11. 2015 12:33 NePřijato
3649185 Informace o půs. spoj. modulu v operaci NATO v Turecku (sněmovní tisk 544)26. 11. 2015 12:39 Zdržel sePřijato
3650186 Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil USA (sněmovní tisk 591)26. 11. 2015 12:44 NePřijato
3651187 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2015 (sněmovní tisk 604)26. 11. 2015 12:49 NePřijato
3652188 Inf. o účasti ozbrojených sil ČR na voj. cvič. mimo území ČR (sněmovní tisk 631)26. 11. 2015 12:53 AnoPřijato
3653189 2. doplněk k účasti ozb. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR (sněmovní tisk 632)26. 11. 2015 12:57 AnoPřijato
3654190 3. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR (sněmovní tisk 633)26. 11. 2015 13:00 Zdržel sePřijato
3655  Procedurální hlasování26. 11. 2015 18:02 Zdržel seZamítnuto
365666 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:12 AnoPřijato
365766 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:14 AnoPřijato
365866 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:15 AnoPřijato
365966 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:15 AnoZamítnuto
366066 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU (sněmovní tisk 637)26. 11. 2015 18:16 AnoZamítnuto

<<1234567>>ISP (login)