Hlasování / 26. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
268138 Novela ústav. zák. - Ústava ČR (sněmovní tisk 188)1. 4. 2015 16:45Přijato
2682  Pořad schůze2. 4. 2015 9:35Přijato
268373 Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům (sněmovní tisk 345)2. 4. 2015 9:39Přijato
2684115 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2013 (sněmovní tisk 369)2. 4. 2015 9:56Přijato
268567 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou (sněmovní tisk 310)2. 4. 2015 11:15Zamítnuto
268667 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou (sněmovní tisk 310)2. 4. 2015 11:16Přijato
268767 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou (sněmovní tisk 310)2. 4. 2015 11:17Přijato
268867 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou (sněmovní tisk 310)2. 4. 2015 11:17Přijato
268979 Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství (sněmovní tisk 410)2. 4. 2015 11:23Přijato
269078 Sml. mezi ČR a Rakouskou rep. o policejní spolupráci (sněmovní tisk 396)2. 4. 2015 11:29Přijato
2691109 1. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2014 (sněmovní tisk 240)2. 4. 2015 11:38Přijato
2692110 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2014 (sněmovní tisk 325)2. 4. 2015 11:43Přijato
2693111 Inf. o voj. cvič. AČR se zahr. partnery leden - červen 2014 (sněmovní tisk 350)2. 4. 2015 11:49Přijato
2694112 2. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2014 (sněmovní tisk 354)2. 4. 2015 11:54Přijato
2695104 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2013 (sněmovní tisk 192)2. 4. 2015 12:27Přijato
2696105 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013 (sněmovní tisk 274)2. 4. 2015 12:35Přijato
2697105 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013 (sněmovní tisk 274)2. 4. 2015 12:42Přijato
2698113 Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2015 (sněmovní tisk 388)2. 4. 2015 12:48Přijato
269966 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 123)2. 4. 2015 12:53Přijato
2610066 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 123)2. 4. 2015 12:57Přijato

<<123456789>>ISP (login)