Hlasování / 10. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
104145 Novela z. o odpadech (sněmovní tisk 153)11. 6. 2014 17:38Přijato
104245 Novela z. o odpadech (sněmovní tisk 153)11. 6. 2014 17:39Přijato
104346 Novela z. o jednacím řádu Senátu (sněmovní tisk 154)11. 6. 2014 17:52Přijato
104447 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 155)11. 6. 2014 18:51Přijato
104547 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 155)11. 6. 2014 18:52Zamítnuto
1046  Pořad schůze12. 6. 2014 9:09Přijato
1047  Pořad schůze12. 6. 2014 9:10Přijato
1048  Pořad schůze12. 6. 2014 9:11Přijato
1049  Pořad schůze12. 6. 2014 9:12Přijato
1050  Pořad schůze12. 6. 2014 9:13Přijato
1051  Pořad schůze12. 6. 2014 9:14Přijato
1052108 Písemná interpelace J. Chalánkové na L. Zaorálka ve věci odebrání čes12. 6. 2014 9:26Zamítnuto
1053108 Písemná interpelace J. Chalánkové na H. Válkovou ve věci odebrání česk12. 6. 2014 10:00Zamítnuto
1054108 Písemná interpelace J. Chalánkové na M. Marksovou ve věci odebrání čes12. 6. 2014 10:59Zamítnuto (zmatečné)
105516 Novela z. o dráhách - EU (sněmovní tisk 201)12. 6. 2014 11:23Přijato
105616 Novela z. o dráhách - EU (sněmovní tisk 201)12. 6. 2014 11:23Přijato
105749 Rozhodnutí Rady o trojstranné soc.schůzce pro růst a zaměst. (sněmovní tisk 162)12. 6. 2014 11:38Přijato
105850 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (sněmovní tisk 74)12. 6. 2014 11:43Přijato
105951 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob (sněmovní tisk 102)12. 6. 2014 11:49Přijato
106052 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech (sněmovní tisk 103)12. 6. 2014 11:53Přijato

<<1234567>>ISP (login)