Hlasování poslankyně / 20. schůze
Olga Havlová

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumHlasoval(a)Výsledek
201  Procedurální hlasování4. 11. 2014 14:01 AnoPřijato
202  Pořad schůze4. 11. 2014 15:01 Zdržel sePřijato
203Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)4. 11. 2014 15:16 Zdržel sePřijato
204Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU (sněmovní tisk 291)4. 11. 2014 16:19 Zdržel sePřijato
205Novela z. o státním rozpočtu ČR (sněmovní tisk 293)4. 11. 2014 16:51 Zdržel sePřijato
206Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (sněmovní tisk 294)4. 11. 2014 17:12 Zdržel sePřijato
207Novela z. o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk 295)4. 11. 2014 17:28 Zdržel sePřijato
208Novela z. o cenách (sněmovní tisk 254)4. 11. 2014 17:33 Zdržel sePřijato
209Návrh na zkrácení lhůty pro projednání ST 339 v PS4. 11. 2014 17:39 Zdržel sePřijato
2010Novela z. - energetický zákon - EU (sněmovní tisk 351)4. 11. 2014 18:40 NePřijato
2011  Pořad schůze7. 11. 2014 9:14 AnoZamítnuto
2012  Pořad schůze7. 11. 2014 9:14 Zdržel sePřijato
2013Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:31 NeZamítnuto
2014Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:32 AnoPřijato
2015Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:33 AnoPřijato
2016Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 307)7. 11. 2014 9:34 AnoPřijato
201710 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:38 AnoPřijato
201810 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:39 AnoZamítnuto
201910 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:40 AnoPřijato
202010 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 290)7. 11. 2014 9:41 Zdržel sePřijato

123ISP (login)