Hlasování / 9. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
920195 Dotační programy zemědělství pro rok 2011 (sněmovní tisk 179)15. 12. 2010 18:47Přijato
9202144 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2011 (sněmovní tisk 196)15. 12. 2010 18:56Přijato
9203135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 9:26Zamítnuto
9204135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 10:06Zamítnuto
9205135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 10:26Zamítnuto (zmatečné)
9206135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 10:27Zamítnuto (zmatečné)
9207135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 10:28Zamítnuto (zmatečné)
9208135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 10:30Přijato
9209135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 10:31Zamítnuto
9210135 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace16. 12. 2010 10:41Zamítnuto
921165 Doh. mezi ČR a vlád.Bulh.rep.o spolup. proti trestné čin. (sněmovní tisk 49)16. 12. 2010 11:07Přijato (přijata námitka)
921265 Doh. mezi ČR a vlád.Bulh.rep.o spolup. proti trestné čin. (sněmovní tisk 49)16. 12. 2010 11:09Přijato
921365 Doh. mezi ČR a vlád.Bulh.rep.o spolup. proti trestné čin. (sněmovní tisk 49)16. 12. 2010 11:09Přijato
921466 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob (sněmovní tisk 50)16. 12. 2010 11:13Přijato
921572 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích (sněmovní tisk 59)16. 12. 2010 11:18Přijato
921673 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti (sněmovní tisk 60)16. 12. 2010 11:22Přijato
921774 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob (sněmovní tisk 61)16. 12. 2010 11:26Přijato
9218131 Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2009 (sněmovní tisk 150)16. 12. 2010 11:33Přijato
9219120 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2009 (sněmovní tisk 21)16. 12. 2010 11:47Přijato
9220105 Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu16. 12. 2010 12:33Přijato

<<78910111213>>ISP (login)