Hlasování / 54. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
5461  Pořad schůze18. 6. 2013 14:37Přijato
5462168 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012 (sněmovní tisk 958)18. 6. 2013 14:51Zamítnuto (zmatečné)
5463168 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012 (sněmovní tisk 958)18. 6. 2013 14:52Přijato
5464168 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012 (sněmovní tisk 958)18. 6. 2013 14:56Přijato
546510 Vl.n.z. o Vojenské policii - EU (sněmovní tisk 916)18. 6. 2013 15:04Přijato
546637 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu (sněmovní tisk 914)18. 6. 2013 15:39Přijato
5467190 Vl.n.z. o prekursorech drog - EU (sněmovní tisk 980)18. 6. 2013 15:52Přijato
5468191 Novela z. o návykových látkách (sněmovní tisk 981)18. 6. 2013 15:57Přijato
5469111 Prot.proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky (sněmovní tisk 923)18. 6. 2013 16:25Přijato
5470112 Prot. proti nedovolené výrobě střelných zbraní (sněmovní tisk 924)18. 6. 2013 16:29Přijato
5471113 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte (sněmovní tisk 925)18. 6. 2013 16:33Přijato
5472114 Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (sněmovní tisk 993)18. 6. 2013 16:37Přijato
5473116 Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osob (sněmovní tisk 1048)18. 6. 2013 16:42Přijato
5474116 Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osob (sněmovní tisk 1048)18. 6. 2013 16:43Přijato
5475117 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o vzáj. pomoci v trest. věcech (sněmovní tisk 1049)18. 6. 2013 16:48Přijato
5476118 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o předávání odsouzených osob (sněmovní tisk 1050)18. 6. 2013 16:53Přijato
5477119 Prot. o předcházení, potlač. a trestání obchodování s lidmi (sněmovní tisk 1053)18. 6. 2013 16:56Přijato
5478  Pořad schůze19. 6. 2013 9:11Přijato
5479  Pořad schůze19. 6. 2013 9:12Zamítnuto
5480  Pořad schůze19. 6. 2013 9:14Přijato

12345ISP (login)