Hlasování / 19. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
1961  Pořad schůze9. 6. 2011 9:16Přijato
1962  Pořad schůze9. 6. 2011 9:16Přijato
1963113 Písemná interpelace M. Váni na P. Nečase ve věci státního rozpočtu9. 6. 2011 11:00Zamítnuto
1964104 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 (sněmovní tisk 294)9. 6. 2011 11:25Přijato
196557 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osob (sněmovní tisk 379)9. 6. 2011 12:16Přijato
196657 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osob (sněmovní tisk 379)9. 6. 2011 12:16Přijato
196757 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osob (sněmovní tisk 379)9. 6. 2011 12:17Přijato
196857 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osob (sněmovní tisk 379)9. 6. 2011 12:18Přijato
196957 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osob (sněmovní tisk 379)9. 6. 2011 12:18Přijato
197057 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osob (sněmovní tisk 379)9. 6. 2011 12:19Přijato
197169 Doh. mezi státy EU a Gruzií o spol. leteckém prostoru (sněmovní tisk 357)9. 6. 2011 12:22Přijato
197270 Evr.-středomoř. let.doh.mezi státy EU a Jordánským háš.král. (sněmovní tisk 358)9. 6. 2011 12:25Přijato
197371 Změny Úml. Mezinárodní družicové org. pro pohyblivé služby (sněmovní tisk 359)9. 6. 2011 12:28Přijato
197472 Přístup ČR k revid. Prot. o Mez.druž.org. pro pohyb. služby (sněmovní tisk 360)9. 6. 2011 12:31Přijato
1975  Pořad schůze10. 6. 2011 9:04Přijato
1976N.z. o protikomunistickém odboji (sněmovní tisk 204)10. 6. 2011 10:57Zamítnuto
1977N.z. o protikomunistickém odboji (sněmovní tisk 204)10. 6. 2011 10:58Přijato
1978Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU (sněmovní tisk 325)10. 6. 2011 12:54Zamítnuto
1979Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU (sněmovní tisk 325)10. 6. 2011 12:55Zamítnuto
1980Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU (sněmovní tisk 325)10. 6. 2011 13:12Přijato

<<12345678>>ISP (login)