Hlasování / 19. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
1918151 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu (sněmovní tisk 352)17. 6. 2011 10:50Přijato
1918251 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu (sněmovní tisk 352)17. 6. 2011 10:50Přijato
1918352 Novela z. o rozhodčím řízení (sněmovní tisk 371)17. 6. 2011 11:15Přijato
1918463 Doh. mezi vl. ČR a vl. Gruzie o leteckých službách (sněmovní tisk 267)17. 6. 2011 11:38Přijato
1918564 Evropská doh. o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (sněmovní tisk 308)17. 6. 2011 11:42Přijato
19186115 Návrh PS na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání17. 6. 2011 11:46Přijato
19187116 Nařízení Rady o elektronickém zveřej. Úředního věstníku EU (sněmovní tisk 385)17. 6. 2011 11:57Přijato
1918859 Doh. o volném obchodu mezi státy EU a Korejskou rep. (sněmovní tisk 241)17. 6. 2011 12:06Přijato
1918960 Základní dokumenty Mezinárodní telekom. unie a jejich změny (sněmovní tisk 242)17. 6. 2011 12:10Přijato
1919061 Meziamerická úml. o výkonu trestních rozsudků v cizině (sněmovní tisk 257)17. 6. 2011 12:14Přijato
1919162 Sml. mezi ČR a Švýc. spol. radou o ochr. utaj. informací (sněmovní tisk 263)17. 6. 2011 12:19Přijato
1919265 Charta Mezinárodního energetického fóra (sněmovní tisk 316)17. 6. 2011 12:23Přijato
1919367 Doh. mezi ČR a Srílanskou dem. soc. rep. o podpoře investic (sněmovní tisk 330)17. 6. 2011 12:25Přijato
1919468 Sml. mezi ČR a Lucem. velkovév. o vým. a ochr. utaj. infom. (sněmovní tisk 336)17. 6. 2011 12:28Přijato
19195105 Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2011 (sněmovní tisk 304)17. 6. 2011 12:34Zamítnuto (přijata námitka)
19196105 Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2011 (sněmovní tisk 304)17. 6. 2011 12:36Přijato
19197105 Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2011 (sněmovní tisk 304)17. 6. 2011 12:37Přijato
19198106 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 (sněmovní tisk 306)17. 6. 2011 12:38Přijato
19199107 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2010 (sněmovní tisk 309)17. 6. 2011 12:41Přijato
19200108 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2010 (sněmovní tisk 331)17. 6. 2011 12:46Přijato

<<67891011121314>>ISP (login)