Hlasování poslankyně / 5. schůze
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumHlasoval(a)Výsledek
54112 Novela z. o účetnictví - EU (sněmovní tisk 17)22. 9. 2010 9:44 AnoPřijato
54212 Novela z. o účetnictví - EU (sněmovní tisk 17)22. 9. 2010 9:44 AnoPřijato
54343 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely (sněmovní tisk 52)22. 9. 2010 9:50 AnoPřijato
54443 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely (sněmovní tisk 52)22. 9. 2010 9:50 AnoPřijato
54557 Úmluva o centralizovaném celním řízení (sněmovní tisk 86)22. 9. 2010 9:55 AnoPřijato
54640 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii (sněmovní tisk 48)22. 9. 2010 10:02 AnoPřijato
54740 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii (sněmovní tisk 48)22. 9. 2010 10:03 AnoPřijato
54853 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko (sněmovní tisk 63)22. 9. 2010 10:16 AnoPřijato
54953 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko (sněmovní tisk 63)22. 9. 2010 10:16 Zdržel sePřijato
55090 Novela z. o veřejných zakázkách (sněmovní tisk 45)22. 9. 2010 12:27 Zdržel sePřijato
551Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 9)22. 9. 2010 12:48 Zdržel seZamítnuto (zmatečné)
552Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 9)22. 9. 2010 13:22 NePřijato
55362 Návrh na odvolání členů a náhradníků SR VZP22. 9. 2010 13:25 AnoPřijato
55463 Návrh na odvolání člena a náhradníka DR VZP22. 9. 2010 13:26 AnoPřijato
55564 Návrh na volbu členů SR VZP22. 9. 2010 13:29 AnoPřijato
55665 Návrh na volbu členů DR VZP22. 9. 2010 13:30 AnoPřijato
557Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU (sněmovní tisk 82)22. 9. 2010 15:12 Zdržel sePřijato
558Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU (sněmovní tisk 82)22. 9. 2010 15:13 Zdržel sePřijato
55913 Novela z. o krmivech - EU (sněmovní tisk 53)22. 9. 2010 15:18 Zdržel sePřijato
56014 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat - EU (sněmovní tisk 83)22. 9. 2010 15:25 Zdržel sePřijato

<<1234567>>ISP (login)