Hlasování poslankyně / 23. schůze
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumHlasoval(a)Výsledek
2310168 Doh. o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (sněmovní tisk 442)22. 9. 2011 12:53 AnoPřijato
2310269 Doh. mezi ČR a vládou Brit.Panen.ostrovů o výměně informací (sněmovní tisk 459)22. 9. 2011 12:57 AnoPřijato
2310370 Prot. o trvale udržitelném obhospodařování lesů (sněmovní tisk 418)22. 9. 2011 12:59 AnoPřijato
2310470 Prot. o trvale udržitelném obhospodařování lesů (sněmovní tisk 418)22. 9. 2011 13:01 Zdržel sePřijato
2310573 Sml.mezi ČR a Kyperskou rep. o vzájemné ochr. utaj.informací (sněmovní tisk 430)22. 9. 2011 13:04 NepřihlášenPřijato
2310674 Doh. mezi státy EU o ochraně utajovaných informací (sněmovní tisk 432)22. 9. 2011 13:06 NepřihlášenPřijato
2310775 Sml. mezi ČR a vl. Ázerbájd.rep. o ochr. utaj. informací (sněmovní tisk 440)22. 9. 2011 13:09 NepřihlášenPřijato
2310876 Doh. mezi ČR a Organiz. pro zákaz chem. zbraní o inspekcích (sněmovní tisk 454)22. 9. 2011 13:12 NepřihlášenPřijato
2310977 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zpětném přebírání osob (sněmovní tisk 438)22. 9. 2011 13:17 NepřihlášenZamítnuto
2311077 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zpětném přebírání osob (sněmovní tisk 438)22. 9. 2011 13:17 NepřihlášenPřijato
23111105 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 (sněmovní tisk 367)22. 9. 2011 18:10 Zdržel sePřijato
23112106 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2010 (sněmovní tisk 394)22. 9. 2011 18:15 AnoPřijato
23113107 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 (sněmovní tisk 461)22. 9. 2011 18:19 Zdržel sePřijato
23114108 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2010 (sněmovní tisk 462)22. 9. 2011 18:23 Zdržel sePřijato
23115109 1. doplněk plánu voj. cvičení AČR se zahraničními partnery (sněmovní tisk 419)22. 9. 2011 18:27 AnoPřijato
23116110 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2010 (sněmovní tisk 424)22. 9. 2011 18:36 Zdržel seZamítnuto (zmatečné)
23117110 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2010 (sněmovní tisk 424)22. 9. 2011 18:37 Zdržel sePřijato
23118111 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2010 (sněmovní tisk 420)22. 9. 2011 18:41 Zdržel sePřijato
23119  Pořad schůze23. 9. 2011 11:05 NepřihlášenPřijato
23120  Pořad schůze23. 9. 2011 11:06 NepřihlášenPřijato

<<2345678910>>ISP (login)