Hlasování / 8. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
810130 Vládní návrh zákona o léčivech - EU (sněmovní tisk 126)29. 11. 2002 13:47Přijato
810231 Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcíc (sněmovní tisk 127)29. 11. 2002 13:56Přijato
810332 V. n. zák. o obchodu s reprod. mat. lesních dřev (sněmovní tisk 129)29. 11. 2002 14:02Přijato
810433 Vl. n. zák. o oběhu osiva a sadby - EU (sněmovní tisk 130)29. 11. 2002 14:09Přijato
8105  Procedurální hlasování29. 11. 2002 14:11Přijato
810637 Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF) (sněmovní tisk 48)29. 11. 2002 14:23Přijato
810737 Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF) (sněmovní tisk 48)29. 11. 2002 14:23Přijato
8108  Procedurální hlasování29. 11. 2002 14:25Přijato
810940 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Španěl (sněmovní tisk 84)29. 11. 2002 14:32Přijato
811041 Sml. mezi ČR a Rumunskem o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 111)29. 11. 2002 14:42Přijato
811142 Dohoda o sociál. zabezpečení mezi ČR a vládou Qu (sněmovní tisk 112)29. 11. 2002 14:47Přijato
811243 Dodatek k Memorandu o porozumění (sněmovní tisk 86)29. 11. 2002 14:53Přijato
811344 Dohoda mezi ČR a SSM o vzájemné podpoře investic (sněmovní tisk 88)29. 11. 2002 14:58Přijato
8114  Procedurální hlasování3. 12. 2002 14:19Zamítnuto
8115  Procedurální hlasování3. 12. 2002 14:20Přijato
811627 N. zák. Moravskoslezského kraje o ochraně přírod (sněmovní tisk 74)3. 12. 2002 14:39Přijato
811753 Zpráva vlády o zadluženosti st.nemocnic3. 12. 2002 15:53Zamítnuto
811853 Zpráva vlády o zadluženosti st.nemocnic3. 12. 2002 16:32Přijato
811945 Dohoda mezi ČR a Maltou o podpoře a ochraně inve (sněmovní tisk 125)3. 12. 2002 16:39Přijato
812046 Roční finanční dohoda mezi ČR a KES (sněmovní tisk 136)3. 12. 2002 16:58Přijato

<<2345678910>>ISP (login)