Hlasování / 44. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
444111 Novela z. o kolektivním vyjednávání (sněmovní tisk 721)3. 5. 2005 18:54Přijato
4442  Procedurální hlasování4. 5. 2005 9:26Přijato
444317 V. n. z. o opatř. k ochr. před tabák výrobky (sněmovní tisk 265)4. 5. 2005 10:42Přijato
444418 Novela z. o důchodovém pojištění (sněmovní tisk 450)4. 5. 2005 12:02Přijato
444519 N.z. o Vojenském zpravodajství (sněmovní tisk 661)4. 5. 2005 12:12Přijato
444652 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 910)4. 5. 2005 15:12Přijato
444727 N.z.o příspěvku někt.účast.nár.boje za osvobozen (sněmovní tisk 740)4. 5. 2005 15:55Přijato
444838 Novela z. o ochraně zaměstnanců - EU (sněmovní tisk 948)4. 5. 2005 17:30Přijato
444939 Novela z. o ekologickém zemědělství - EU (sněmovní tisk 951)4. 5. 2005 17:40Přijato
445040 Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EU (sněmovní tisk 955)4. 5. 2005 17:52Zamítnuto
445140 Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EU (sněmovní tisk 955)4. 5. 2005 17:52Přijato
445240 Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EU (sněmovní tisk 955)4. 5. 2005 17:53Přijato
445341 Novela zákona o regulaci reklamy - EU (sněmovní tisk 957)4. 5. 2005 18:10Přijato
445441 Novela zákona o regulaci reklamy - EU (sněmovní tisk 957)4. 5. 2005 18:11Přijato
445542 Novela z. vztah mezi odbor. organiz. a zaměstnav (sněmovní tisk 898)4. 5. 2005 18:57Přijato
4456  Procedurální hlasování5. 5. 2005 9:06Přijato
4457  Procedurální hlasování5. 5. 2005 9:07Přijato
445828 Novela z. o Veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 751)5. 5. 2005 9:28Zamítnuto
445968 Doh. mezi ČR a Rakouskem - readmisní dohoda (sněmovní tisk 844)5. 5. 2005 10:13Přijato
446069 Protokol k Úmluvě o Europolu (sněmovní tisk 853)5. 5. 2005 10:25Přijato

<<1234567>>ISP (login)