Hlasování / 30. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
3030160 Návrh z. vlastnické právo k někt. nemovitostem (sněmovní tisk 589)6. 4. 2004 18:16Přijato
30302  Procedurální hlasování7. 4. 2004 9:08Přijato
3030362 V.n.z. o změnách hranic krajů (sněmovní tisk 604)7. 4. 2004 9:08Přijato
3030456 Novela z. o silniční dopravě (sněmovní tisk 559)7. 4. 2004 9:51Zamítnuto
3030556 Novela z. o silniční dopravě (sněmovní tisk 559)7. 4. 2004 9:51Přijato
3030656 Novela z. o silniční dopravě (sněmovní tisk 559)7. 4. 2004 9:52Přijato
3030763 Novela z. o občanských průkazech (sněmovní tisk 605)7. 4. 2004 10:25Přijato
3030864 Úmluva o styku s dětmi (sněmovní tisk 456)7. 4. 2004 10:30Přijato
3030965 Protokol o ochr.živ.prostř.ke Sml.o Antarktidě (sněmovní tisk 381)7. 4. 2004 10:34Přijato
3031066 Úmluva o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva) (sněmovní tisk 458)7. 4. 2004 10:54Přijato
3031167 Dohoda o přech.pobytu přísl.ozbroj. sil ČR a SRN (sněmovní tisk 440)7. 4. 2004 11:00Přijato
3031268 Doh. mezi ČR a Guat.rep.o podpoře a ochr.investi (sněmovní tisk 486)7. 4. 2004 11:07Přijato
3031369 Smlouva mezi ČR a Mezin.organizací pro migraci (sněmovní tisk 470)7. 4. 2004 11:14Přijato
3031470 Dohoda ČR a Mold.rep. o spolup. v boji proti or (sněmovní tisk 491)7. 4. 2004 11:18Přijato
3031571 Dohoda ČR a Mold.rep.o předávání osob na st.hran (sněmovní tisk 492)7. 4. 2004 11:22Přijato
3031672 Dohoda o Mez. telekomunikač.družicové organizaci (sněmovní tisk 535)7. 4. 2004 11:33Přijato
3031773 Antidopingová úmluva (sněmovní tisk 538)7. 4. 2004 11:40Přijato
3031874 Doh.evr.spolup.státu mezi ČR a Evr.kosmic.agen. (sněmovní tisk 547)7. 4. 2004 11:51Přijato
3031974 Doh.evr.spolup.státu mezi ČR a Evr.kosmic.agen. (sněmovní tisk 547)7. 4. 2004 11:52Zamítnuto
3032075 Smlouva mezi ČR a Turec. rep. o sociál. zabezpeč (sněmovní tisk 546)7. 4. 2004 12:01Přijato

<<121314151617181920>>ISP (login)