Hlasování / 27. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
2714124 V.n.z. o podnikání na kapit. trhu - EU (sněmovní tisk 522)18. 2. 2004 17:15Zamítnuto
2714225 V.n.z. o kolektivním investování - EU (sněmovní tisk 523)18. 2. 2004 17:29Zamítnuto
2714328 V.n.z. o úpravě vztahů v obl. veřejné podpory (sněmovní tisk 520)18. 2. 2004 17:54Zamítnuto
2714428 V.n.z. o úpravě vztahů v obl. veřejné podpory (sněmovní tisk 520)18. 2. 2004 17:55Zamítnuto
2714554 V.n.z. o patentových zástupcích - EU (sněmovní tisk 530)18. 2. 2004 18:26Přijato
2714655 Novela z. o působ. Správy stát. hmot. rezerv (sněmovní tisk 572)18. 2. 2004 18:31Přijato
27147  Procedurální hlasování18. 2. 2004 18:33Přijato
27148170 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace19. 2. 2004 9:55Zamítnuto
27149170 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace19. 2. 2004 11:07Přijato
27150172 Návrh zákona o živnostenském podnikání (sněmovní tisk 107)20. 2. 2004 9:53Přijato
27151173 Vládní návrh zákona o válečných hrobech (sněmovní tisk 196)20. 2. 2004 10:08Zamítnuto
27152173 Vládní návrh zákona o válečných hrobech (sněmovní tisk 196)20. 2. 2004 10:09Přijato
27153173 Vládní návrh zákona o válečných hrobech (sněmovní tisk 196)20. 2. 2004 10:10Zamítnuto
27154173 Vládní návrh zákona o válečných hrobech (sněmovní tisk 196)20. 2. 2004 10:11Přijato
27155174 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU (sněmovní tisk 343)20. 2. 2004 10:24Přijato
27156175 Novela z. o péči o zdraví lidu (sněmovní tisk 419)20. 2. 2004 10:28Přijato
27157176 Novela z. o péči o zdraví lidu - EU (sněmovní tisk 447)20. 2. 2004 10:39Přijato
27158N.z.o Úřadu pro zast.státu ve věcech majetkových (sněmovní tisk 526)20. 2. 2004 11:24Přijato
2715939 Novela z. o jednacím řádu Senátu (sněmovní tisk 387)20. 2. 2004 11:26Přijato
2716040 Novela z. o jednacím řádu PS (sněmovní tisk 337)20. 2. 2004 12:12Zamítnuto

<<456789101112>>ISP (login)