Committee on Public Administration and Regional Development
Subcommittee on Public Administration and Information Systems
Seminars

Elektronizace veřejné správy (23. listopadu 2010) 
VIZE 2014 + aneb registry to nekončí (14. listopadu 2012) 
e-sbírka a e-legislativa, (zrušeno) (6. března 2013) 
„e-sbírka a e-legislativa“ (21. března 2013) 
Cloud - modernizace veřejné správy (18. dubna 2013) ISP (login)