Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Subcommittee for Science and Higher Education Schools
Session invitations

č. 1 (19. ledna 2011) 
č. 2 (26. října 2011) 
č. 3 (14. prosince 2011) 
č. 4 (7. června 2012) 
č. 5 (7. března 2013) 
č. 6 (9. května 2013) ISP (login)