Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Session invitations

č. 1 (8. července 2010) 
č. 2 (8. a 9. září 2010) 
č. 3 (6. a 7. října 2010) 
č. 4 (22. září 2010) 
č. 5 (3. listopadu 2010) 
č. 6, změna: 24. 11. je začátek v 10:45. (24. a 25. listopadu 2010) 
č. 7 (19. ledna 2011) 
č. 8, změna, 23. února - začátek v 11 hodin, 24. února zrušeno. (23. února 2011) 
č. 9, pokračování (24. března 2011) 
č. 9 (15. března 2011) 
č. 10 (6. dubna 2011) 
č. 11 (13. a 14. dubna 2011) 
č. 12 (18. a 19. května 2011) 
č. 13 (7. září 2011) 
č. 14 (30. srpna 2011) 
č. 15 (12. října 2011) 
č. 16 (13. října 2011) 
č. 17 (23. listopadu 2011) 
č. 17, upravená (23. listopadu 2011) 
č. 17, změna termínu (23. listopadu 2011) 

12
ISP (login)