Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Seminars

Návratnost investic do vzdělání a  výzkumu (7. dubna 2011) 
Konkurenceschopnost: vzdělání a práce s vysokou přidanou hodnotou (6. září 2011) 
Jak dále se vzděláváním a přípravou pedagogů? (12. listopadu 2012) ISP (login)