Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on the Projection of the Czech Republic Abroad
Resolutions

č. 5k programu společné schůze podvýborů zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (14. listopadu 2007) 
č. 6k realizaci projektu týkajícího se vytvoření závazné grafické podoby státních symbolů (7. února 2008) 
č. 7k návrhu zahraničnímu výboru projednat problematiku vztahů České republiky - Libye (7. února 2008) ISP (login)