Committee on Security
Subcommittee on Municipal and City Police
Resolutions

č. 1k volbě předsedy a místopředsedy podvýboru (20. března 2008) 
č. 2k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (29. dubna 2008) 
č. 3k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (sněmovní tisk 440) (29. dubna 2008) 
č. 4k vyhodnocení změn v právní úpravě rozsahu oprávnění obecních a městských policií a dopadů těchto změn do praxe daných zákonem č. 480/2008 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009 (12. února 2009) 
č. 5k rozšíření působnosti podvýboru pro obecní a městské policie (12. února 2009) 
č. 6k volbě místopředsedy podvýboru (1. října 2009) 
č. 7k přizvání zástupců BESIP na příští schůzi podvýboru pro obecní a městské policie (1. října 2009) ISP (login)