Committee for Foreign Affairs
Resolutions

č. 81k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993 /sněmovní tisk 262/ (15. září 1999) 
č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 20. září 1997 v Ammánu /sněmovní tisk 246/ (16. září 1999) 
č. 83k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 17. března 1999 v Sofii /sněmovní tisk 180/ (16. září 1999) 
č. 84k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999 /sněmovní tisk 224/ (16. září 1999) 
č. 85k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím Čtvrtého dodatku k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu - zvláštní jednorázová alokace zvláštních práv čerpání /sněmovní tisk 230/ (16. září 1999) 
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí, sjednaná v Lucemburku dne 20. 5. 1980 /sněmovní tisk 256/ (16. září 1999) 
č. 87k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, sjednaná v Haagu dne 19. října 1996 /sněmovní tisk 182/ (16. září 1999) 
č. 88k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. 12. 1997 /sněmovní tisk 243/ (16. září 1999) 
č. 89k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě /sněmovní tisk 238/ (16. září 1999) 
č. 90k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, podepsaná ve Washingtonu dne 4. února 1998 /sněmovní tisk 239/ (16. září 1999) 
č. 91k vyslání delegace zahraničního výboru do Rumunska (16. září 1999) 
č. 92k vládnímu návrhu zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ (29. září 1999) 
č. 93k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s vysíláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem cizích vojsk na území České republiky /sněmovní tisk 392/ (19. října 1999) 
č. 94k vládnímu návrhu na prodloužení účasti jednotek Armády České republiky v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 391/ (19. října 1999) 
č. 95k vyslání delegace zahraničního výboru do Běloruska (11. listopadu 1999) 
č. 96k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1999 v Port Louis /sněmovní tisk 279/ (18. listopadu 1999) 
č. 97k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 12. května 1999 /sněmovní tisk 339/ (18. listopadu 1999) 
č. 98k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin /sněmovní tisk 300/ (18. listopadu 1999) 
č. 99k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 327/ (18. listopadu 1999) 
č. 100k vyslání delegace zahraničního výboru do Běloruska (k usnesení ZAV č. 95) (18. listopadu 1999) 

<<123456789>>
ISP (login)