Committee for Foreign Affairs
Resolutions

č. 61k plánu zahraničních aktivit podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci ČR v zahraničí na 2. pololetí roku 1999 (28. dubna 1999) 
č. 62k přijetí delegace zahraničního výboru libanonského parlamentu (28. dubna 1999) 
č. 63k vyslání delegace zahraničního výboru do Itálie a Vatikánu (28. dubna 1999) 
č. 64k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (4. června 1999) 
č. 65k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 123/ (4. června 1999) 
č. 66k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 132/ (4. června 1999) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 211/ (10. června 1999) 
č. 68k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ (10. června 1999) 
č. 69k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s vysláním průzkumné roty a dopravního letounu An-26 Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 250/ (15. června 1999) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ (16. června 1999) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ (16. června 1999) 
č. 72k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 203/ (16. června 1999) 
č. 73k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998 /sněmovní tisk 117/ (16. června 1999) 
č. 74k vládnímu návrhu na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002) /sněmovní tisk 185/ (16. června 1999) 
č. 75k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998 /sněmovní tisk 126/ (16. června 1999) 
č. 76k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 138/ (16. června 1999) 
č. 77k vládnímu návrhu na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky k řešení následků zemětřesení v Turecku /sněmovní tisk 334/ (14. září 1999) 
č. 78k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 172/ (15. září 1999) 
č. 79k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednaném ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ (15. září 1999) 
č. 80k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ (15. září 1999) 

<<12345678>>
ISP (login)