Committee for Foreign Affairs
Resolutions

č. 41k vyslání delegace zahraničního výboru do Rakouska (24. února 1998) 
č. 42k vyslání delegace zahraničního výboru do Marockého království (24. února 1998) 
č. 43k vládnímu návrhu na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk č. 148/ (23. března 1999) 
č. 44k vládnímu návrhu na vyslání nevyzbrojeného dopravního letounu An-26 Armády České republiky do operace EAGLE EYE /sněmovní tisk č. 153/ (23. března 1999) 
č. 45Parlamentní shromáždění mladých Rady Evropy (23. března 1999) 
č. 46k přijetí delegace zahraničního výboru Národního shromáždění francouzského Parlamentu (23. března 1999) 
č. 47k usnesení Poslanecké sněmovny č. 176 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk č. 14/ (30. března 1999) 
č. 48k vládnímu návrhu na vyslání 6. polní nemocnice k plnění humanitárních úkolů a nevyzbrojeného dopravního letounu An-26 Armády České republiky k plnění přepravních úkolů ve prospěch aliančních sil mimo území Svazové republiky Jugoslávie v souvislosti s řešením konfliktu v Kosovu /sněmovní tisk 176/ (14. dubna 1999) 
č. 49k vyslání delegace zahraničního výboru do Marockého království /k usnesení č. 42/ (14. dubna 1999) 
č. 50ke Koncepci zahraniční politiky České republiky (15. dubna 1999) 
č. 51k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ (21. dubna 1999) 
č. 52k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998 /sněmovní tisk 133/ (21. dubna 1999) 
č. 53Informace o stavu přípravy České republiky na přístup k Evropské unii (21. dubna 1999) 
č. 54k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/ (21. dubna 1999) 
č. 55k usnesení zahraničního výboru č. 6 a č. 17 ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (22. dubna 1999) 
č. 56k přijetí delegace zahraničního výboru litevského parlamentu (22. dubna 1999) 
č. 57k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951 /sněmovní tisk 151/ (28. dubna 1999) 
č. 58k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ (28. dubna 1999) 
č. 59k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 28. října 1998 v San José /sněmovní tisk 109/ (28. dubna 1999) 
č. 60k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na 2. pololetí roku 1999 (28. dubna 1999) 

<<1234567>>
ISP (login)